LB°24 Medverkande

Jenny Nordmark

Jenny Nordmark (f. 1980, Kalix, Sverige) bor och verkar i Stockholm. Nordmark arbetar med olika uttryckssätt inom konst, arkitektur och scenografi och utforskar ämnen som rör klimatfrågor, det lokala och det globala, samt orsakerna till och konsekvenserna av människans exploatering av naturresurser.

Nordmark har studerat fri konst på Kungliga konsthögskolan, HDK-Valand – Högskolan för konst och design, scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola samt arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Under sitt arbete med Jönköpings kommun initierade Nordmark den ideella föreningen Rädda konsten (2023–) som bland annat planerar en båtaktion på Vättern under sommaren 2024. Tidigare utställningar inkluderar ett regionalt konstprojekt med Konstmuseet i Norr, SE (2021), medverkande i en grupputställning på den svenska paviljongen på Venedigbiennalen, IT (2018) och en utställning på Kungl. Akademien för de fria konsterna, SE (2015).