.

Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1 pågår mellan 2 mars till 26 maj 2024

Under konstnärlig ledning av Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida, samlar biennalen konstnärliga och arkitektoniska frågeställningar som svarar mot de drastiska förändringar som sker i Norrbottens byggda och naturliga miljöer. Biennalen betonar även Norrbottens förbindelser till andra platser och samhällen över världen. Genom program i det offentliga rummet, utställningar och evenemang belyser biennalen alternativa praktiker och stärkande alternativ som växer fram ur sammanhang vilka genomgår omställningar på liknande sätt som i Norrbotten.

Om Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1