LB°24 Utställningar

Havremagasinet

Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1. Installationsvy, Havremagasinet länskonsthall Boden. Foto: LKP.

På Havremagasinet länskonsthall Boden presenterar Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1 verk av Anna Zvyagintseva, Em’kal Eyongakpa, Inas Halabi, Jenny Nordmark, PhosFATE & wiklundwiklund.

På tröskeln till 1:1
Luleåbiennalen 2024 – Konst & Arkitektur
2 mars – 26 maj 2024. Luleå, Boden och Kiruna.

Denna utställning inkluderar verk av Anna Zvyagintseva, Em’kal Eyongakpa, Inas Halabi, Jenny Nordmark, PhosFATE – Mohamed Sleiman Labat & Pekka Niskanen, och wiklundwiklund.

Välkommen till Havremagasinet, en av samarbetsparterna och visningsplatserna för Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1. Biennalen samlar konstnärliga och arkitektoniska uttryck som bjuder in till reflektion kring de omfattande omvandlingar som formar Norrbottens byggda och naturliga miljöer, och deras förbindelser och samhörighet med andra regioner och samhällen globalt.

Boden, som är samernas traditionella hemland, blev under slutet av 1800-talet ett militärt centrum i Sverige, vilket spelade en viktig roll för Norrbottens järnvägssystem – samtidigt som det innebar restriktiva förhållningsregler mot utländska besökare. På senare år har Boden genomgått urbana och sociala förändringar som lockat människor från hela världen, både som arbetssökande till industrierna som ingår i den gröna omställningen eller som asylsökande. Platsen som Boden är idag vittnar om hur materialutvinning och förflyttning av människor och kulturer flätas samman, samt hur dessa processer är oskiljbara från bredare geopolitiska händelseförlopp sprungna ur militarisering och våld, både lokalt och globalt.

Ställningstagandena som vi får ta del av i utställningen utforskar dessa samband, och finner släktskap mellan öknen i Västsahara med Norrbotten. Samtidigt som bearbetningen av fosfor formar utvecklingen av Norrbottens industri, påverkar fosfatbrytningen både Saharawi-samhället i algeriska flyktingläger och Östersjön.

Malmbanan i Norrbotten speglar järnvägssystemet i anslutning till gruvan Shinkolobwe i Demokratiska republiken Kongo, där resterna av utvinnings- och koloniseringprocesserna fortsätter att kasta skugga över de lokala befolkningarna.

Individer och grupper från olika delar av världen som finner ett andra hem i Boden, kan höra avlägsna ekon från de som befinner sig i geopolitiska konflikter, som till exempel det pågående inbördeskriget i det engelskspråkiga Kamerun, eller Rysslands invasion av Ukraina.

Utvecklingen kring resursutvinning är oskiljaktig från våra byggda miljöer, på global till lokal skala. Den nedmonterade staden Messaure påminner om platsers och samhällens förgänglighet i Norrbotten, och hur de påverkas av större system drivna av ekonomiska krafter.

Vi önskar att utställningen ska ge en glimt av våra förbindelser med varandra och till omfattande processer som påverkar världen globalt - inte bara genom stora utmaningar utan också genom nya inspirerande möjligheter.

Utställningen anknyter till andra platser i Luleå, Kiruna och på Bodens Centralstation. Du är välkommen att ta del av dessa platser, läsa curatorstexten och utforska mer här på vår hemsida.

Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida
Konstnärliga ledare

Öppettider & tillgänglighet

Se information om öppettider och tillgänglighet på Havremagasinets hemsida.

Stort tack till alla våra samarbetspartners.

I samarbete med Havremagasinet, Institutet, Museum de Fundatie, C-Upp Skylt och Reklam