LB°24 Medverkande

Andreas R Andersson & Karl Sjölund

Andreas R. Andersson & Karl Sjölund, Beowulf: Dangerzone, 2023. Installationsvy från Ballonghallen i Boden. Luleåbiennalen 2024. Foto: Thomas Hämén

Beowulf: Dangerzone är ett samarbete mellan Andreas R Andersson och Karl Sjölund.

Andreas R Andersson (f. 1982, Västerås, Sverige) bor och verkar i Arvidsjaur i Norrbotten. Andersson kopplar samman samtida frågeställningar med historiska händelser och egna erfarenheter genom sina storskaliga och platsspecifika installationer som ofta skapas av återbrukat material.

Karl Sjölund (f. 1986, Sunderbyn, Sverige) är konstnär och teaterdirektör. Trots att Sjölund drivs av ett intresse för ett formellt experimenterande, arbetar han ofta med platsspecifika ljud- och skulpturinstallationer som berör den industriella och militära utvecklingen i de norra delarna av Sverige, tillsammans med frågor som undersöker kolonial historia, ekologi och politik i norr. Han arbetar på Institutet i Vitsaniemi vid Torneälven och den svenskfinska gränsen, där han är konstnärlig ledare tillsammans med Maja Lindström och Markus Öhrn. Institutet driver ett residensprogram och curerar en årlig performancefestival vid sidan av deras eget produktionsarbete.

Beowulf: Dangerzone, 2023

Ljud, ljus, sten och kinetisk skulptur, 50 min.

Beowulf: Dangerzone är en platsspecifik teatral installation som utvecklats av Andreas R Andersson i samarbete med Karl Sjölund. Med skulpturer och stenblock återskapas den episka dikten Beowulf genom vilken paralleller dras till det brittiska företaget Beowulf Minings näravaro i Norrbotten för att få tillstånd att utvinna järnmalm i Jokkmokk. För Luleåbiennalen 2024 presenteras verket vid två tillfällen i den militärhistoriska Ballonghallen i Boden.

Beowulf är en episk dikt från äldre engelsk litteratur som skrevs någon gång mellan 700- och 1000-talet och skildrar berättelsen om en geatisk krigare som hjältemodigt konfronterar övernaturliga motståndare för att skydda sitt folk och land. Berättelsen skildrar teman kring hjältemod, lojalitet, mod och kampen mellan det goda och onda och bjuder inte bara på insikter kring kultur, värderingar och sociala strukturer i den anglosaxiska världen, utan också till maktdynamiken som existerar inom hierarkiska samhällen.

I denna samtida tolkning av Beowulf skiftar fokus från ett heroiskt narrativ till livet och kontroverserna kopplade till anti-hjälten Sven Otto Littorin – en svensk affärsman och tidigare politiker med anknytning till Beowulf Mining som sedan tidigt 2010-tal drivit etableringen av en ny järnmalmsgruva i Gállok i Jokkmokks kommun. Företaget har mött stort motstånd från det samiska folket då gruvan skulle placeras på samernas traditionella hemland som utgör vinterbetesland för renarna i området, liksom från miljögrupper och andra som skulle påverkas av den miljöpåverkan som gruvan skulle orsaka. I likhet med hur den ursprungliga hjälten Beowulf möter monstruösa motståndare för att skydda kungariken, lyfter närvaron av Beowulf Mining i Norrbotten frågor om moderna utmaningar som miljöpåverkan, landrättigheter och socioekonomisk utveckling.

Beowulf: Dangerzones samtida berättande sker genom ett audiovisuellt samtal mellan skulpturer i form av tekniska apparater skapade av människor och stenblock som icke-mänskliga kroppar. Deras berättelser kopplar samman komplexa och etiska utmaningar inom gruvbrytning genom att inkludera referenser från texter av Georgius Agricola, känd som ‘skaparen av mineralogi'. Agricolas utforskande av brytningstekniker, metallurgi och geologi under renässansen erbjuder historiska sammanhang och paralleller till samtida gruvindustri.

Denna teatrala installation tar plats i Ballonghallen i Boden, en plats som vittnar om det svenska strategiska försvarsnätverk av byggnader som skapades för att skydda Sveriges nordligaste områden. Byggnaden uppfördes 1914 för att husera väteballonger som skulle användas för kommunikation under geopolitiskt ansträngda tider. I en tid av global spridning av krig, samtidigt som flera olika sorters av våld hålls vid liv, tillför denna samtida och storslagna skildring i denna miljö ett viktigt lager till verket.

Andreas R Andersson har studerat vid HDK-Valand, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, och har visats i solo- och grupputställningar vid bland annat W139 i Amsterdam, NL, Nordica Studios i Kunming, CN och Periscope i Salzburg, AT. Han har mottagit flera stipendier och genomfört residens i bland annat Kina, Sydafrika och USA.

Karl Sjölund har studerat filosofi vid Södertörns högskola och teaterregi på Stockholms konstnärliga högskola. Tidigare verk inlkuderar I rikets tjänst (2022) i Armasjärvi, Övertorneå, SE, Stumt tvång (2022) på SKH, Stockholm, SE och Hellerau, Dresden, GE, samt The Sound of War (2018) som var en del av Luleåbiennalen 2018: Tidjord på Rödbergsfortet in Boden, SE.

Med stöd av

Beowulf: Dangerzone genomförs som en del av Luleåbiennalen 2024 med stöd av Institutet.

Tolkningen av eposet Beowulf sång och harpa skapades av Benjamin Bagby. Det ursprungliga uppförandet spelades in 2006 och har sedan dess inkluderats i verket med generöst tillstånd av upphovsmannen.

Med tack till Tony Heiskanen, hjullastare, och Maja Lindström, ljusdesign.