LB°24 Medverkande

Anna Zvyagintseva

Anna Zvyagintseva, The Safest place. The Rule of Two Walls, 2023. Installationsvy från Havremagasinet länskonsthall Boden. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Anna Zvyagintseva (f. 1986, Dnipro, Ukraina) är en konstnär som bor och verkar i Kiev.

Anna Zvyagintseva undersöker i sitt arbete till synes omärkbara aspekter av livet genom ämnen som inkluderar kroppen, små gester och nuet. Zvyagintsevas uttryck varierar och inkluderar allt från skulptur till installation, video och måleri. I sina verk undersöker hon ovissheter och tankens rörlighet.

Zvyagintsevas utforskar livets oansenliga aspekter utifrån ämnen som kroppen, små gester och nuet. Hennes kreativa process sker genom en metod som till en början saknar ett tydligt ändamål, vilket ger utrymme till tveksamhet och misstag och möjliggör oväntade möten och resultat. Zvyagintseva uttrycker sig genom olika konstnärliga medier som skulptur, installation, video och måleri, och undersöker tankens möjliga tvivel och rörlighet.

Verk på Havremagasinet i Boden

The Safest place. The Rule of Two Walls, 2023
Metall, tyg, föremål från konstnärens privata arkiv, teckning på kalkerpapper.
Inlån från Museum de Fundatie, med tillägg av konstnären.

The Safest place. The Rule of Two Walls är en installation av den ukrainska konstnären Anna Zvyagintseva. I skala 1:1 blir verket en avbildning av den tryggaste platsen i Zvyagintsevas fars lägenhet i Kiev.

Innan den ryska invasionen i februari 2022 uppmanade den Ukrainska staten till flera säkerhets- och trygghetsåtgärder för att förbereda medborgarna i händelse av en väpnad attack. På listan över åtgärder fanns “Regeln om dubbla väggar”, som uppmanar boende till att hitta en plats i huset som kan ge skydd vid en eventuell bombning. Platsen ska vara ett utrymme där den ena väggen ger skydd mot missiler, medan den andra skyddar mot splitter.

Installationen av metallstavar bildar konturen av lägenheten. På några av de återgivna väggarna hänger transparent tyg och genomskinligt papper från tak till golv som visar upp konstnärens teckningar, sparade privata material och några få föremål. Från väggar i deras olika hus har Zvyagintseva inkluderat spår av familjen i utställningsrummet som omger verket med markeringar som vittnar om en växande dotters längd. De visas tillsammans med bilder av sniderier från väggarna i Sofiakatedralen som ligger intill konstnärens hus i Kiev.

Den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har påverkat landet på ett omfattande sätt. I Europa har det rapporterats om att närmare 7 miljoner ukrainska medborgare har flytt kriget. Ett antal av dem har funnit ett andra hem i Boden.

I verket The Safest place. The Rule of Two Walls reflekterar konstnären kring konstens roll under de oförutsedda utmaningar som drabbat hennes hemland. Samtidigt som våldet i hemlandet göder rädsla – som i sin tur kan leda till en avdomnad eller avtrubbad känsla – kanske vitsen med det konstnärliga arbetet kan vara att samla, bygga och förvalta kollektiva minnen och personliga berättelser.

Lättheten och transparensen i metallstrukturerna, dess hängande tyger och papper tyder på en känsla av skörhet och sårbarhet. Ska vi se på verket som en hänvisning till ett hus, ruinerat av en bombning? Kanske är metallstrukturen en arkitektonisk inramning av minnen och vittnesmål om vad som varit och vad som hänt?

Mellan väggarna har konstnären skapat en fristad där hon samlar mod, hopp och vetskap om historiens tyngd. Fristaden förkroppsligar sina inneboendes kärlek, och gör motstånd mot de krafter som vill skilja dem åt.

Anna Zvyagintseva har en examen i konst från National Academy of Fine Arts and Architecture i Kiev, UA, och har deltagit i Jan van Eyck Academie i Maastricht, NL. Tidigare utställningar inkluderar Kazerna Dossin Memorial, BE (2023), Museum de Fundatie, NL (2023), Wuerttemberg Art Association Stuttgart, GE (2023), Albertinum, GE (2023), Ukrainska Paviljongen på Venedigbiennalen, IT (2015), National Museum of Art, UA (2012).

Med stöd av

The Safest place. The Rule of Two Walls är inlånat från Museum de Fundatie i Zwolle, Nederländerna, som beställt och producerat konstverket.

Fotografierna från Saint Sophia Cathedral, Kiev, Ukraina, är tagna av Anna-Maria Kucherenko.