LB°24 Medverkande

PhosFATE

PhosFATE, Community Art Tent, 2019 – pågående. Installationsvy från Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

PhosFATE är ett samarbete mellan konstnärerna Mohamed Sleiman Labat (f. 1986, Saharawi flyktingläger/Tindouf, Algeriet) och Pekka Niskanen (f. 1961, Mikkelin mlk, Finland).

PhosFATE, 2023 – pågående.

PhosFATE är ett samarbete mellan Mohamed Sleiman Labat och Pekka Niskanen som utforskar den påverkan som fosfat har på två vitt skilda landskap: det Baltiska området och Sahrawis flyktingläger i Hamadaöknen. Fosfat är en sammansättning som inkluderar fosfor, ett grundämne som återfinns i naturen. Fosfor spelar en viktig roll inom olika biologiska processer och är en viktig komponent i gödningsmedel och andra produkter. Kopplingen mellan fosforutvinning och kriget i Västsahara tvingade Sahrawier, som en gång bedrivit nomadiserande boskapsskötsel i öknen i Västsahara, att söka skydd i Algeriet. Vidare sträcker sig fosfatets långtgående påverkan till Östersjön, där gödningsmedel skapat från fosfat och brutet från Västsahara har bidragit till miljöförstöringen i havet.

Fosfor är ett av de material som bidrar till att omvandla Norrbotten och är grunden för anläggandet av en industripark i Luleå för att utvinna och processa fosfor, tillsammans med andra biprodukter och material från den befintliga brytningen i regionen. Dessa skeenden är kritiska för Europas självförsörjande av fosfor och sällsynta jordartsmetaller, vilka är avgörande för den ‘gröna omställningen’. En konsekvens av dessa “gröna industrier” är exploateringen av en region som redan kämpar med de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna, och upplösningen av samhällen som de samiska – ett eko från tvångsförflyttningen av Sahrawi.

Visas på Konsthallen Kulturens Hus, Luleå

Community Art Tent, 2019 – pågående.
Canvasduk, Sahrawiklänningar “Melhfa”.
Tältet är skapat i samarbete med Fatimatu Said, Sherifa Saleh, Tumana Buzaid, Mela Said, Galia Mustafa, Azuha Hama, Nana Said med flera.

Tältet har varit det primära boendet för Sahrawier och har fungerat både som en plats för samlevnad och skydd från det hårda ökenklimatet. Sleiman Labat, som tillhör detta samhälle och fortfarande bor i ett tält likt detta, har samarbetat med kvinnor i flyktinglägret som utifrån sina berättelser och hantverk formgav och sydde tältet för hand från ihopsamlade kläder..

För Sahrawier är tältet en symbol för gemenskap och delad identitet. På Hassaniyya, deras talade språk, inkluderar betydelsen av ordet för “tält” också konceptet”‘familj”. Denna boplats är byggd som skydd mot sandstormar med fyra ingångar åt olika riktningar och ger uttryck för Sahrawiernas gästfrihet som välkomnar folk från olika väderstreck.

Under Luleåbiennalens öppning och avslutande dagar, använder Sleiman Labat och Niskanen tältets inre för att dela Sahrawiska ritualer och berättelser, samt konstnärernas pågående forskning. Under biennalens sista dagar flyttas tältet utomhus och intar en offentlig plats i Luleå.

Visas på Konsthallen Kulturens Hus i Luleå, och på Havremagasinet i Boden

Mohamed Sleiman Labat, DESERT PHOSfate, 2022/24
4-kanals videoinstallation, totalt 58 min.

DESERT PHOSfate är en experimentell dokumentär av Sleiman Labat, producerad tillsammans med Niskanen, och fungerar som en dokumentation över verkligheten som Sahrawierna möter. Filmen visar på motståndskraften och komplexiteten hos folkgruppens berättelser mitt i socio-politiska och miljömässiga utmaningar, koloniala arv och nedbrytningen av urfolkens världsbild.

Vittnesmålen i filmen är berättade utifrån Sahrawiernas perspektiv. Detta urfolk har anknutit till tid och plats genom nedärvda muntliga traditioner som vidareförmedlat viktiga värdegrunder, världsåskådningar och kunskaper om att ta sig igenom öknen. Skeenden som lett till att detta nomadiska folk blivit stillasittande flyktingar har även bidragit till en förlust av både materiella och immateriella traditioner och kunnande.

Videoinstallationen som visas på Luleå Konsthall och Havremagasinet utforskar den poetiska uppbyggnaden och det ickelinjära sätt som Sahrawierna förmedlar sina berättelser och delar sin kunskap på.

Visas på Havremagasinet i Boden

PHOSfate Community Garden, 2023 – pågående
Sand, plywood, trä, aluminium, plast, frön och vatten.

Pekka Niskanen, Baltic Sea and Phosphorus, 2023
12 affischer, digitaltryck på 90 g matt papper.

Tvångsförflyttningen av Sahrawierna till Algeriska flyktingläger ledde till en förändrad kost som var beroende av internationellt bistånd. Denna förändring har lett till ett dåligt utbud av mat och utbredd undernäring i samhället. Trots att kunskaper inom jordbruk saknades, utvecklade Sahrawierna platsspecifik kunskap för att få tillgång till färsk mat. Småskaliga familjeträdgårdar har skapats i tusental sedan år 2002, vilket omformat folkets förhållande till sand och mat. Ingenjörer inom lantbruk och bönder från Sahrawi utvecklar ständigt sina odlingskunskaper och använder sig av kombinerade kunskaper från olika fält som etnobiologi och kännedom från öknen med metoder inom permakultur från väst. Teknikerna som ständigt utvecklats inkluderar idag produktion av lokala gödningsmedel, bevattningssystem och användandet av en viktig och ny trädgårdsmodell – Sandoponic garden – som har sand som grund för att plantera grönsaker och är designad för att bevara vatten och näringsämnen i ökenförhållanden.

Med den utställda Sandoponic garden experimenterar Sleiman Labat och Niskanen genom att odla olika grönsaker parallellt med familjeträdgårdar i Hamadaöknen. Frön som insamlats världen runt av konstnärerna är bevarade på Almasar Library, den första fröbanken i Sahrawilägren. Genom ett samarbete med biblioteket kan konstnärerna aktivt dela ut frön till familjeträdgårdar. I Boden fördjupas betydelsen av Sandoponic garden eftersom staden, tillsammans med Luleå, är del av ett nav för utvinning av fosfat och produktion av “grön” ammoniak och konstgödsel.

Mohamed Sleiman Labat är en Saharawi-konstnär, filmskapare, skribent och översättare. Han driver MOTIF Art Studio som är ett litet utrymme för konst byggt av material som kasserats efter destruktiva översvämningar som drabbade flyktinglägren i Saharawi 2015. Sleiman Labat arbetar multidisciplinärt och experimentellt med olika kreativa praktiker för att utforska mångfacetterade frågor som rör politik, samhälle och miljö som påverkar samhället och världen.

Pekka Niskanen är en mediakonstnär, filmskapare och researcher som har ställt ut på museum, gallerier och filmfestivaler i Europa, Nordamerika och Asien sedan 90-talet. Niskanen har bland annat ställt ut på Photographic Gallery Hippolyte, Helsingfors, FI (2019), Aboa Vetus & Ars Nova at the Turku Biennial, Åbo, FI (2017–2018), och på Kiasma, Helsinki, FI (2016) och innehar en doktorstitel i Fine Arts från University of the Arts i Helsingfors med en avhandling med titeln "Art in the Construction of Identity Politics" (2014).

Med stöd av

Suomen Kulttuurirahasto (Finska Kulturfonden)