LB°24 Partners

Institutet

Institutet är en svensk teater- och performancegrupp som startades 2008 i Malmö och som sedan 2018 bedriver sin verksamhet i Vitsaniemi i Tornedalen.

Institutet har procuderat verket Beowulf: Dangerzone av Andreas R Andersson & Karl Sjölund, som visas på Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1.