LB°22 Partners

ARKIV

Havremagasinet Länskonsthall Boden

Havremagasinet länskonsthall Boden

Sedan 2010 är Havremagasinet länskonsthall i Boden. Med sina sex våningsplan var byggnaden under perioden 1913 till 1950 centralmagasin för Övre Norrlands Militärområde och försåg förbanden i Boden, Kiruna och Umeå med foder.

Huset, som är Bodens största, ritades av arkitekt Erik Josephson. Konsthallen presenterar ett brett konstprogram med lokal kulturhistorisk förankring, tillsammans med nordisk och internationell samtidskonst.