LB°22 Program

ARKIV

Bitcoins and Berries

Stillbild från Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities, 2018, Liu Chuang

Välkommen till en dag med samtal och filmvisning på Havremagasinet och online här i Läranderummet.

Generösa statliga subventioner, naturresurser, det kalla klimatet och billig förnybar elkraft, har gjort norra Sverige till den idealiska platsen för brytning av den digitala kryptovalutan, bitcoin. I och med återanvändningen av gamla militära byggnader har Boden blivit ett centrum för bitcoins gruvindustri i Europa. Norra Sverige har också kommit att bli ett centrum för superfoodindustrin; vilda bär transporteras globalt tack vare uppfinningen av temperaturkontrollerad lagring och transporter.

Genom filmvisningar, platsbesök och presentationer kommer Bitcoins and Berries att föra fram de ofta dolda strukturella förhållandena (klimat, lagstiftning, arbete och lagring) som gör att dessa två industrier kan verka i sida vid sida inom och i relation till detta geografiska område.

Samtal med Marina Otero Verzier, Benjamin Gerdes och Johannes Samuelsson, samt filmvisning av Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities av Liu Chuang.

13.00 Presentation, Benjamin Gerdes

14.00 Presentation, Bärtider av Johannes Samuelsson

15.00 Presentation, Marina Otero Verzier

Marina Otero Verzier är ansvarig för masterprogrammet i Social Design vid Design Academy Eindhoven. Programmet fokuserar på designpraktiker anpassade till ekologiska och sociala utmaningar. År 2022 fick hon Harvard GSD:s Wheelwright-priset för ett projekt om datalagringens framtid. Mellan 2015 och 2022 var hon forskningschef vid Het Nieuwe Instituut, där hon ledde initiativ med fokus på arbete, extraktion och mental hälsa ur ett arkitektoniskt och postantropocentriskt perspektiv. Otero har varit medcurator vid Shanghai Art Biennial 2021, curator för den holländska paviljongen vid Venedigs arkitekturbiennal 2018 och chefscurator för Oslo Architecture Triennale 2016. Hon har bland annat varit medredaktör för Lithium: States of Exhaustion (2021), A Matter of Data (2021), More-than-Human (2020).

Benjamin Gerdes är konstnär, författare och organisatör, som främst arbetar med video och relaterade publika format. Hans arbete fokuserar på de affektiva och sociala konsekvenserna av ekonomiska och statliga regimer, och undersöker metoder för konst- och kulturprojekt som bidrar till social förändring. Såväl hans individuella projekt som hans samarbetsprojekt växer fram genom långa forskningsprocesser i dialog med bland annat aktivister, fackföreningsmänniskor, arkitekter och geografer. Benjamin har ställt ut och blivit rikligt publicerad. Han undervisar vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och leder det konstnärliga forskningsprojektet ”Ghost Platform: Generating the ’Complex Image’ of Data, Labour, and Logistics”, finansierat av Vetenskapsrådet.

Johannes Samuelsson är konstnär och dokumentärfotograf verksam i Umeå. I sin konstpraktik använder han journalistiska, essäistiska och dokumentära arbetsmetoder, och undersöker ofta konstens roll i samhällsplaneringsprocesser.

Bitcoins and Berries, samtal och filmvisning på Havremagasinet

  • VadLäranderummet
  • När10 Dec
  • Tider12.00-15.00