LB°22 Program

ARKIV

Konstnärspresentation: Silje Figenschou Thoresen

hele strekningen er af samme natur som den tidligere beskrevne trækul eller sort jord blev ikke iagttaget (2) , 2013–2021 by Silje Figenschou Thoresen. Foto: Thomas Hämén

I sin presentation berättar Silje Figenschou Thoresen om sitt konstnärskap och arbetsmetodik.

Silje Figenschou Thoresens installationer återfinns i flera av biennalens utställningsplatser, hängande från väggar, stående på golv och inkilade i byggnadernas sprickor. Genom insamling, sammansättning och placering struktureras materialen i Figenschou Thoresens skulpturala verk helt baserat på platsen och kontextens existerande förutsättningar. Installationerna är tillfälligt uppbyggda vilket gör det möjligt för de olika delarna att återanvändas på nya sätt i andra sammanhang. I hennes praktik har lärandet en speciell och platsspecifik betydelse. Figenschou Thoresens installationer blir ett sorts arkiv över en kunskapsproduktion som omprövar ett linjärt och traditionellt kunskapssystem.

Silje Figenschou Thoresen är konstnär, verksam i Kirkenes i Østfinnmark i norra Norge.
Hennes konstnärliga praktik innefattar installation, skulptur och teckning.

Presentationen genomförs på engelska och är en del av seminariet Jordad fantasi.

  • VadJordad fantasi
  • När14 Jan
  • Tider16.00–16.30