LB°22 Om

ARKIV

Läranderummet

Läranderummets scen på Havremagasinet. Foto: Thomas Hämén

Eftersom lyssnandet och lärandet varit väsentliga i biennalens inledande skede vill vi ha med oss detta perspektiv under hela biennalperioden och bjuder därför in till Läranderummet. Det är både ett fysiskt och virtuellt rum där vi kan dela kunskaper från olika perspektiv och från olika geografier.

Det virtuella rummet möjliggör att vi kan mötas bortom fysiska gränser, något som blir särskilt viktigt i relation till Norrbottens vida geografi. Genom Läranderummet har vi också möjlighet att erbjuda plats åt praktiker och perspektiv som inte är bekväma i utställningsrummet.

Vi bjuder in till samtal, görandejuntor, filmvisningar och föreläsningar. I samarbete med Region Norrbottens slöjd och hantverkskonsulent har biennalens digitala producent Karl-Oskar Gustafsson skapat filmer om ett par hantverkspraktiker från Norrbotten. Innehållet skapar vi tillsammans med hantverkare och konstnärer, men också andra institu- tioner och organisationer. Särskilt viktiga i utformandet av Läranderummets innehåll har Aines konstmuseum, tidskriften Garland, Haparanda stads kulturenhet, Korpilombolos kultur- förening, KUBN – Kultur för unga och barn i Norrbotten och Region Norrbottens slöjd och hantverkskonsulent varit. De är alla väsentliga i skapandet av rummets innehåll och en förutsättning för att dess innehåll fortsätter att verka även efter biennalen.

Läranderummet innefattar även fysiska scener hos Galleri Syster och Havremagasinet Länskonsthall, där evenemang hålls och från vilka ett urval av festivalens aktiviteter livesänds.