LB°22 Om

ARKIV

Arbetslag 2022

Konstnärliga ledare 2022 - Onkar Kular och Christina Zetterlund

Projekledare
Maria Ragnestam, verksamhetsledare Konstfrämjandet Norrbotten

Produktion
Lucy Wilson, producent
Karl-Oskar Gustafsson, digital producent
Elias Kautsky, producent Konstfrämjandet Norrbotten
Paulina Granat, producent Konstfrämjandet Norrbotten
Josefine Östlund, kommunikatör Konstfrämjandet Norrbotten

Tekniskt utställningsteam
Olle Arbman, teknisk producent
Tomas Hämén
Kalle Nordstrom
Isabelle Forslin
Sofia Restorp
Danae Valenza

Grafisk design
Aron Kullander-Östling och Stina Löfgren

Hemsida
Konst & Teknik