Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1 invigs 1–3 mars i Luleå, Boden och Kiruna!

Under konstnärlig ledning av Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida, samlar biennalen konstnärliga och arkitektoniska frågeställningar som svarar mot de drastiska förändringar som sker i Norrbottens byggda och naturliga miljöer. Biennalen betonar även Norrbottens förbindelser till andra platser och samhällen över världen. Genom program i det offentliga rummet, utställningar och evenemang belyser biennalen alternativa praktiker och stärkande alternativ som växer fram ur sammanhang vilka genomgår omställningar på liknande sätt som i Norrbotten.

Läs mer här