LB°24 Utställningar

Norrbottens Museum, Luleå

Utställningsvy, Norrbotten museum. Foto: Thomas Hämén

På Norrbottens museum har vi haft möjlighet att samverkat med museets rika samling och regionala verksamhet. Här finner vi, bland mycket annat, den arkeologi som museet genomför i regionen. Det är en arkeologi som gräver fram en historia som utmanar den svenska nationalstatens historieskrivning.

Bland museets många arkeologiska projekt ingår GLAS – Glaciär arkeologi i Sápmi, ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt där arkeologer samlar in det material som träder fram och blir tillgängligt när glaciärernas isar smälter. Vi har tillsammans organiserat ett konstnärsresidens med Elena Mazzi som har samarbetat med forskningsprojektet, vilket möjliggjorde för henne att utforska alternativa sätt att skapa kunskap med markerna. I utställningen visas också Silje Figenschou Thoresen som intresserar sig för själva seendet.