LB°24 Medverkande

Elena Mazzi

Sápmi Flatbed, 2022, och The upcoming Polar Silk Road, 2021 Elena Mazzi, Norrbottens museum. Fotograf Thomas Hämén.

Elena Mazzi bjöds in till ett residens inom Luleåbiennalen som genomfördes i samarbete med GLAS – Glaciär arkeologi i Sápmi, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med fokus på både yngre och äldre fynd som smälter fram vid glaciärer och snöfläckar allteftersom klimatet förändras.

Föremål som kan bidra till vår förståelse av förhistorien i Sápmi och nyttjandet av landskapet i modern tid.

The upcoming Polar Silk Road, 2021
I Mazzis verk The upcoming Polar Silk Road åskådliggörs ökande geopolistiska intressen och växande spänningarna i den arktiska regionen som en följd av pågående klimatförändringar. Verket kretsar kring the Polar Silk Road, en potentiell ny fraktrutt som skulle bli ett nordligt alternativ till Suezkanalen. En ny färdväg som också skulle möjliggöra utvinning av de rika resurser som finns gömda under isen. I The upcoming Polar Silk Road analyseras den komplexa sammanflätningen av ekonomi, geopolitik, ekologi och mobilitet inom den arktiska regionen med Island som utgångspunkt.

Sápmi Flatbed, 2022
I projektet GLAS – Glaciär arkeologi i Sápmi samlar arkeologer in det material som träder fram och blir tillgängligt när glaciärernas isar smälter. I Sápmi Flatbed har Elena Mazzi valt att följa forskningsprocessen istället för resultaten, och prövar förutsättningarna för hur kunskap skapas. Titeln kommer från den rysk-amerikanska konstkritikern Leo Steinbergs begrepp ”The Flatbed Picture Plane”, där en “flatbed” är en mottagare av metoder, information, berättelser och objekt. Mazzis installation är en flerdimensionell matta av återvunna textilier i flera lager som betraktaren bjuds in i. Mazzi föreslår ett fundamentalt perspektivskifte från ett traditionellt, vertikalt kunskapande som vilar på betraktande och extraherande till ett horisontellt perspektiv som handlar om att komma i kontakt med jorden, att vara med dem och det som lever med markerna.

Konstnären och organisationen vill tacka Giovanni Bonotto som gjort verket möjligt att genomföra.

Snow Dragon, 2019
Snow Dragon är namnet på en av de isbrytare som Kina har konstruerat för färder genom den så kallade ”arktiska sidenvägen”, den nya handelsrutten som växer fram i Arktis när glaciärerna smälter, och som väntas möjliggöra en ingående kommers och gruvdrift, främst mellan Kina och Island. Rutten kommer att minska sjöfartstiden med 15 dagar jämfört med den konventionella passagen genom Suez-kanalen. I detta projekt vidareutvecklar Mazzi en vision som kom till henne efter en residens på Island 2018, och analyserar den inverkan som klimatförändringarna har på de geopolitiska och geologiska planen.