LB°22 Medverkande

ARKIV

Silje Figenschou Thoresen

hele strekningen er af samme natur som den tidligere beskrevne trækul eller sort jord blev ikke iagttaget (hela sträckan är av samma karaktär som den tidigare beskrivna träkol eller svart jord observerades inte) 2021, Silje Figenschou Thoresen

Silje Figenschou Thoresen är verksam som konstnär i Kirkenes i Östfinnmark, Nordnorge.

Genom att samla, montera och iscensätta utforskar Silje Figenschou Thoresen formens förhållande till material och funktion. Hon undersöker föremål och form utifrån dynamiska och estetiska praktiker som utmanar gängse kategoriseringar.

strukturer
I sina strukturer utgår Silje Figenschou Thoresen från en samisk tradition där man skapar något för ett behov i stunden av material som finns till hands. Traditionen är typiskt, men inte unikt, samisk och präglas av improvisation och behovet av att något kan förändras. Det är ett skapande som har en förmåga att följa materialen snarare än tvinga in dem i en viss form. Det finns därför inga bestämda regler för vilka material Figenschou Thoresen använder i sina strukturer, valen görs utifrån tillfälligheter, platsen och sammanhanget. Strukturerna är tillfälligt sammansatta för att de ska kunna lösas upp på så sätt att delarna får nya uppgifter i ett annat sammanhang.

vandret linje
vandret linje är en serie av teckningar som började i en vilja att teckna, visa och följa hur linjen blir till. Silje Figenschou Thoresen har kopierat lokalhistoriska, arkeologiska och antropologiska teckningar som kretsar kring samiska bosättningar. Dessa till synes abstrakta gestaltningar berättar om mycket konkreta saker: om boplatser, havsnivåer, migrationsmönster, stenredskap och mycket mer. Teckningarna har skapats genom att direkt kopiera förlagorna, men även från minnet av bilderna, och materialet har tillåtits styra utformningen när de växt fram på pappret.

Silje Figenschou Thoresen är verksam som konstnär i Kirkenes i Östfinnmark, Nordnorge. Hennes konstnärliga praktik innefattar installation, skulptur och teckning och styrs ofta av materialen hon arbetar med.