LB°13 Utställningar

ARKIV

Konsthallen i Luleå

Kamp och uthållighet, Stor personlighet, Mod och trofast karaktär (Amerika I–III), Ann Böttcher. Luleåbiennalen 2013.

Biennalens utställningsplatser har varit Konsthallen i Luleå, Norrbottens Museum, Luleå, Galleri Valo & Katve, Rovaniemi, Galleri Napa, Rovaniemi, Kafé Kauppayhtiö, Rovaniemi, Konsthallen i Severomorsk, Webgalleriet på hemsidan och utomhus på olika platser i de tre städerna.