LB°24 Partners

Umeå Arkitekthögskola

Luleåbiennalen har samarbetat med Arkitekthögskolan vid Umeås Universitets sommarkurs “Laponia”, som undervisades sommaren 2023.

Fallet som tystnade är ett rumsligt ingrepp i det offentliga rummet av Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA). Denna ljudinstallation och plats för reflektion byggdes första gången sommaren 2023, en del av Arkitekthögskolan vid Umeås Universitets sommarkurs “Laponia”, och är anpassad för Luleåbiennalen 2024 i Luleås offentliga rum.

Läs mer om installationen och dess deltagare här.