LB°24 Medverkande

Umeå Arkitekthögskola

'Fallet som tystnade' är ett rumsligt ingrepp i det offentliga rummet av Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA).

Denna ljudinstallation och plats för reflektion byggdes första gången sommaren 2023, en del av Arkitekthögskolan vid Umeås Universitets sommarkurs “Laponia”, och är anpassad för Luleåbiennalen 2024 i Luleås offentliga rum. Detta samarbetsprojekt är en fallstudie i forskningsprojektet “Resource driven colonisation in Northern Europe“, lett av arkitekten och föreläsaren Toms Kokins.

Astrid Hainzl (f. 2000, Stockholm, Sverige) är tidigare arkitektstudent.

Blanka Ciborowska (f. 1997, Warszawa, Polen) är masterstudent vid Royal College of Art in London, UK.

Cornelia Kalle (f. 1998, Vimmerby, Sverige) är fjärdeårsstudent vid UMA.

Ebba Landstedt (f. 1993, Skellefteå, Sverige) färdigställer för närvarande sitt masterprojekt vid UMA.

Elsa Brynje (f. 1996, Malmö, Sverige) är femteårsstudent vid UMA och Lund School of Architecture.

Felicia Raunås (f. 1995, Kungälv, Sverige) är arkitektstudent med bachelorexamen från UMA.

Jonas Eltes (f. 1993, Kungsbacka, Sverige) är fjärdeårsstudent vid UMA.

Jonathan Andersson (f. 1999, Västerås, Sverige) är femteårsstudent vid UMA.

Maxine Lundström (f. 1990, Ängelholm, Sverige) är arkitekt på White Arkitekter och adjungerad lektor vid UMA. Hon är initiativtagare, handledare och samordnare för sommarkursen Laponia, UMA.

Molly Myrsten (f. 1996, Stockholm, Sverige) är fjärdeårsstudent med en bachelor vid UMA och gör nu sin master vid Lund School of Architecture.

Sara Tuohimaa (f. 1996, Sundsvall, Sverige) är fjärdeårsstudent vid UMA.

Tekla Gustafsson (f. 1998, Pargas, Finland) har studerat arkitektur i Sverige och är för närvarande baserad i Malmö.

Toms Kokins (f. 1982, Riga, Lettland) är arkitekt och föresäsare vid UMA. Kokins forskningspraktik och pedagogik utgår från experiment på resursmedvetna och kontextspecifika verktyg och metoder. Kokins är handledare och samordnare för sommarkursen Laponia, UMA.