LB°24 Medverkande

Inas Halabi

Inas Halabi, Hopscotch (the Center of the Sun’s Radiance), 2021. Installationsvy från Havremagasinet länskonsthall Boden. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Inas Halabi (f. 1988, Jerusalem, Palestina) utforskar maktstrukturer i sin omgivning, med särskilt fokus på det mytologiska i vardagen.

Hennes praktik undersöker hur sociala maktstrukturer och nationella narrativ konstrueras, ofta genom att dra paralleller till bortglömda, förbisedda eller mindre kända historier från Levanten.

Visas på Havremagasinet i Boden

Hopscotch (the Center of the Sun’s Radiance), 2021
4-kanals ljudinstallation.

Hopscotch (the Center of the Sun’s Radiance) är ett sju kapitel långt ljudlandskap som tar med sina lyssnare på en resa genom Afrika och Europa för att utforska hur berättelser om arbete kopplat till tågets utveckling ännu är närvarande i landskapet idag.

Omfattande mängder av mineral som uran transporterades mellan 1921 och 2004 från Katangaprovinsen i den demokratiska republiken Kongo (DRC), den tidigare belgiska kolonin. Genom fältinspelningar, muntliga berättelser och radiosändningar spårar Halabi utvinningen och transporten av uran från gruvan Shinkolobwe i DCR till ett raffinaderi i Olen, Belgien. Genom resan undersöks hur den (koloniala) historien fortsätter in i samtiden genom en fortsatt exploatering av mark. Under Luleåbiennalen 2024 går det att ta del av Hopscotch på Havremagasinet genom ett fängslande ljudlandskap som skildrar verkets alla sju kapitel och i separata delar på Bodens tågstation.

På samma sätt som järnvägar löper kors och tvärs och kopplar samman avlägsna platser, kopplar Hopscotch samman den demokratiska republiken Kongo med malmbanan, en viktig järnväg genom norra Norge och Sverige för transport av järnmalm, där Boden är en viktig del. Båda dessa järnvägssträckor har varit centrala för att upprätthålla ett ekonomiskt intresse hos koloniala och kapitalistiska krafter.

Inas Halabi är en bildkonstnär och filmskapare vars praktik inkluderar hur sociala och politiska former av makt manifesteras och effekten som förbisedda eller förtryckta skildringar har på det vardagliga livet. Halabi har en master i fri konst från Goldsmiths College i London och avslutade 2019 sitt konstnärsresidens på De Ateliers i Amsterdam, NE. Tidigare utställningr och filmvisningar inkluderar bland annat Reel Palestine Dubai, UAE (2024), TAVROS Athens, GR (2024), Sharjah Film Platform 6, Sharjah, UAE (2023), Beirut Art Centre, LB (2023), Hot Docs Canadian International Documentary Festival, CA (2023), de Appel Amsterdam, NL (2023), Showroom London, GB (2022), Europalia Festival, Bryssel, BE (2021), Silent Green Betonhalle, Berlin, DE (2021); Stedelijk Museum, Amsterdam, NE (2020); samt Film at Lincoln Center, USA (2020). Halabi bor och arbetar mellan Palestina och Nederländerna.

Med stöd av

Mondriaan Fund