LB°24 Exhibitions

The City Art Hall, Luleå

Struggle and Endurance, Great Individuality, Courage and True Character (America I–III), Ann Böttcher. Luleåbiennalen 2013.

Biennalens utställningsplatser har varit Konsthallen i Luleå, Norrbottens Museum, Luleå, Galleri Valo & Katve, Rovaniemi, Galleri Napa, Rovaniemi, Kafé Kauppayhtiö, Rovaniemi, Konsthallen i Severomorsk, Webgalleriet på hemsidan och utomhus på olika platser i de tre städerna.