LB°24 Utställningar

Galleri Syster, Luleå

Utställningen på Galleri Syster. Foto: Thomas Hämén

I biennalens festivalformat har olika organisationer bjudits in för att utifrån sina geografiska placeringar och verksamhetsinriktningar skapa egna utställningar. Formatet är ett sätt att decentrera biennalens berättande genom att bjuda in utövarna och organisationerna gestalta sina egna berättelser.

Galleri Syster arbetar i år med temat ”vänskap i arbetet”. Vi har därför bjudit in flera av våra vänner i arbetet med biennalen och manifesterar i Galleri Systers utställningsrum de utställningar och projekt som pågår på olika platser i regionen. Denna utställning skildrar en ny geografi av vänskap som förhoppningsvis kommer att fortsätta även efter biennalen.

I samarbete med Jukkasjärvi kyrka, Sörbyn Sundsnäs hembygdsförening, Korpilombolo kulturförening