LB°24 Medverkande

Doris Wiklund

Jean i hjortronskogen, 1980, Doris Wiklund

Doris Wiklund, som föddes 1930 i Kiruna, är väverska och pedagog. Hon är utbildad på Handarbetets vänner och var under många år verksam som vävlärare i Kiruna.

Luleåbiennalen lyfter i utställningar på Havremagasinet och Luleå konsthall fram väverskan Doris Wiklunds verksamhet. Hon verkade länge som vävlärare, och introducerade många i Norrbotten till hantverket och glädjen i att väva. Hon samlade även in traditionella vävar i Norrbotten och byggde upp ett arkiv av kunskap som innan dess inte var formulerad. Arbetet publicerades 1993 i boken Gamla vävnader från Norrbotten. Genom detta omfattande arbete skrev hon inte bara en textilhistoria utan formade också en rik berättelse om Norrbotten.

Gamla vävnader från Norrbotten, 1993
En gåva i form av en liten provbit väv från Jukkasjärvi fick Doris Wiklund att inse hur lite insamlad historia som fanns om traditionella vävar från Norrbotten. Detta blev startpunkten för arbetet med boken Gamla vävnader från Norrbotten där hon fick hjälp av sina elever att samla in vävar från länet. Ofta fanns det bara fragment bevarade av de historiska vävarna, men genom Wiklunds djupa kunskaper kunde hon återskapa vävarnas former och tekniker. Det var en omfattande insamling som även tog tillvara på berättelserna om dem som hade vävt, vilket gör projektet till en berättelse om livets villkor och det brokiga Norrbotten. I boken Gamla vävnader från Norrbotten har varje väv givits vävnotor, och arbetet med att återskapa vävarna har på så sätt blivit till en sorts open source, avsedd att ge kommande generationer möjlighet att vidareutveckla Norrbottens rika textila arv. På Luleå Konsthall visas under Luleåbiennalen material från en utställning som Doris Wiklund gjorde i samband med boken.

Jean i hjortronskogen, 1980, Brita Maria Larsson vid sin stuga i Käyrävuopio, 1998, Farfar på fiske i Lappland, 1997
I en serie om tre finnvävar återger Doris Wiklund vardagliga händelser från Norrbotten. Två av vävarna, Jean i hjortronskogenoch Farfar på fiske i Lappland, visar ögonblick från hennes eget liv där hon är i naturen tillsammans med sin familj. Det är stämningsfulla bilder med en stark närvaro.

Den tredje väven där vi ser Brita Maria bredvid sin stuga i Käyrävuopio har Wiklund vävt med ett fotografi som förlaga. Brita Maria bodde i stugan tillsammans med sin man och deras sju barn, varav ett dog i späd ålder. Väven uppmärksammar här en av de många norrbottniska kvinnor som genom självhushållning möjliggjort livet för stora familjer.

Jukkasjärvi kyrka, 1963
I denna flamskväv har Doris Wiklund gestaltat inte bara Jukkasjärvi kyrka, utan också byggnader som omger den. Här ser vi bland annat prästgården i brunt, en ladugård och hembygdsgården där hennes far Wilhelm föddes år 1902.

Doris Wiklund, som föddes 1930 i Kiruna, är väverska och pedagog. Hon är utbildad på Handarbetets vänner och var under många år verksam som vävlärare i Kiruna. Hon har publicerat fyra böcker om sina egna och historiska vävar. Hennes arbete har fått en internationell publik bland annat genom att en av böckerna översatts till engelska.