LB°24 Program

Presentation: Digital vävjunta – Vilket fantastiskt sätt att tillsammans (fast på avstånd) utforska vävningens möjligheter!

Ida Isak Westerberg, courtesy of konstnären.

Linnea Nilsson och Ida Isak Westerberg kommer att berätta om hur de formade vävjuntan och skapade en unik möjlighet för många att lära känna vävning och umgås i vida geografier.

Under biennalen genomförde Ida Isak Westerberg en tredelad vävjunta som organiserades av Region Norrbottens slöjd- och formkonsulent. Tillsammans utvecklade de ett format där deltagarna digitalt fick lära sig att väva – något som är särskilt intressant i en region som Norrbotten där de geografiska avstånden kan vara långa. Upplägget tilltalade många och redan andra dagen efter att kursen öppnade upp för anmälningar var de femtio platserna fulltecknade.

Linnea Nilsson är slöjd- och formkonsulent för Region Norrbotten med uppdrag att främja slöjden i länet. I sitt uppdrag arbetar den med insatser som riktar sig till en bred målgrupp, däribland barn och unga, hobbyutövare och professionella yrkesverksamma slöjdare. En viktig del av verksamheten är att tillgängliggöra slöjden för målgrupper som naturligt inte deltar i slöjdaktiviteter.

Ida Isak Westerberg är textilkonstnär som med utgångspunkt från Norrbotten och queera perspektiv undersöker och prövar olika aspekter av tillhörighet i sin praktik. Den förenar vävningen med lärande och gemensamt skapande. Westerberg är utbildad på Handarbetets vänner i Stockholm inom vävning samt konstsömnad och är sedan hösten 2018 bosatt och verksam i Älvsbyn, Norrbotten.

Samtalet genomförs på engelska. Digital vävjunta – Vilket fantastiskt sätt att tillsammans (fast på avstånd) utforska vävningens möjligheter! är en del av seminariet Jordad fantasi.

  • VadJordad fantasi
  • När14 Jan
  • Tider11.30–12.00