LB°24 Medverkande

Ida Isak Westerberg

Processbild Sompansenvuoma 1 & 2, 2021, Ida Isak Westerberg

Ida Isak Westerberg är utbildad på Handarbetets vänner i Stockholm inom vävning och konstsömnad, och är sedan hösten 2018 bosatt och verksam i Älvsbyn, Norrbotten.

Ida Isak Westerberg har en undersökande vävpraktik och verkar både individuellt och i kollektiva processer. Verket Sompasenvuoma 1 & 2 är samskapat med en myr i Tornedalen och berättar om göranden, en plats och en brokig identitet.

Verket består av två vävar som Ida Isak Westerberg har skapat i samarbete med myren Sompasenvuoma (Sumpens myr), som ligger i den skog i Tornedalen där dens morfar jobbade i hela sitt liv. Tittar vi nära på Sompasenvuoma 1 framträder myrens form, de små träden och den öppna ytan, just den myr som givit vävarna sina färger och mönster. Vävarna har varit nedgrävda i myren under en månad för att få ”umgås” med myrens växter som hjortron, odon samt ris av skvattram och ljung. För Westberg är platsen fylld av historia och myter, men också tillhörighet och identitet. I denna metod söks ett sätt att samarbeta med naturen i stället för att exploatera den. Vävarna är en fortsättning på Galleri Systers projekt SamArtBete där Westerberg tillsammans med konstnären Anna Classon undersöker myrmarken som plats, tanke och dess liknelse med queera rum.

Med utgångspunkt från Norrbotten och queera perspektiv undersöks och prövas olika aspekter av tillhörighet i Ida Isak Westerbergs praktik, som förenar vävningen med lärande och gemensamt skapande. Westerberg är utbildad på Handarbetets vänner i Stockholm inom vävning och konstsömnad, och är sedan hösten 2018 bosatt och verksam i Älvsbyn, Norrbotten.