LB°24 Partners

Välkommaskolan

Välkommaskolan, Malmberget

Välkommaskolan var en gymnasieskola i Malmberget, Gällivare kommun, som sedan 2010 är en del av Lapplands gymnasium.

Skolan invigdes på 1960-talet och är en för tiden typisk tegelbyggnad. Skolan rymmer en befintlig konstsamling, bland annat en mosaik utförd av Lars Gezelius. Den inhyste också ett bibliotek varav viss verksamhet kommer att fortlöpa på platsen under utställningsperioden. Skolan, som nu evakuerats och så småningom ska rivas till förmån för fortsatt gruvbrytning, har läsåret 2020/2021 ersätts av gymnasiet i det nybyggda Kunskapshuset i Gällivare centrum.

På Välkommaskolan visas delar av samarbetet med Statens konstråd, Vävda sånger, i en grupputställning med totalt sju konstnärer. Här visas också den turnerande fotografiutställningen Svärta i samarbete med Norrbottens museum.