LB°24 Partners

Stadshustorget i Kiruna

Kiruna Stadshus. Foto: Henning Larsen Hufton + Crow.

Luleåbiennalen 2024 visar platsspecifika verk av konstnärerna Jenny Nordmark, Lena Stenberg och Daniel de Paula i Kirunas nya stadskärna.

Kiruna, Sveriges nordligaste kommun och samernas traditionella hemland sedan urminnes tider, befinner sig i en omfattande stadomvandlingsprocess. Med orsak av markdeformationer, sättningar och utökad gruvdrift genomförs en förflyttning av stadskärnan cirka 3 kilometer österut. År 2035 kommer omkring 6 000 invånare ha berörts av flytten och behövt hitta nya hem, och historiskt viktiga byggnader kommer att ha omplacerats i en komplex process som innefattar lyftande, flyttande och strukturell rekonstruktion.

I kärnan av denna transformation befinner sig Kirunas järnmalmsgruva, en av världens största underjordiska gruvor, ägd av det svenska statliga gruvbolaget LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag). LKAB etablerades år 1900 och med det grundades staden. Idag är LKAB Europas största producent av järnmalm. Den pågående stadsomvandlingen leds av gruvbolaget med syfte att upprätthålla gruvdriften. Nyligen upptäcktes även Europas största depå av sällsynta jordmetaller under Kiruna, mineraler som anses avgörande för utvecklingen av nya teknologier som en del av den industriella omställningen.

Kirunas intrikata stadsomvandling utlovar moderniserad infrastruktur, samtidigt som den gett upphov till oro för påverkan på befintliga samhällsstrukturer. Den pågående förflyttningen förknippas med processer både från historiska och samtida skeenden, då gruvans grundande var orsaken till att två samebyar blev berövade sina betesmarker, och dess drift och expansion fortsatt gör drastisk åverkan på ursprungsbefolkningens områden, näringsverksamhet och liv. Gruvdriften har också stor påverkan på naturen i området överlag, och berör alla som vill vistas där. Kirunas historia och den fortlöpande utvecklingen sammanfattar, och fungerar som grund till, biennalens konceptuella tematik På tröskeln till 1:1.