LB°24 Medverkande

Claudia Chaseling

Blender / Murphy the Mutant, Claudia Chaseling. Luleåbiennalen 2013.

Claudia Chaseling (f. 1973, Tyskland), är konstnär baserad i Tyskland.

De expansiva väggmålningarna bryter den geometriska ordningen och balansen i utställningsrummet. Ur ett tillstånd av oordning och politisk gråzon skapas nya kompositioner och formlösa system. De stora målningarna skildrar förvrängda landskap, muterade varelser och växter vars deformation orsakats av radioaktiv förgiftning. De en gång så välbekanta landskapen är nu alienerade. Infogade i väggmålningen finns de två videofilmerna om Murphy the Mutant, som utspelar sig i en framtid som med efterklokhet ser på vad som händer idag. Filmerna baseras på Dr Günthers forskning. Under 1990-talet upptäckte och bevisade Dr Günther den irreversibla radioaktiva föroreningen av vapen bestyckade med utarmat uran. Befolkningsgrupper som drabbats av dessa vapen kallar dess användning för ”det tysta folkmordet”.

Claudia Chaseling föddes i München och har två magisterexamina i bildkonst från Tyskland och Australien. Hon har erhållit betydande stipendier i Tyskland och Australien och deltagit i ett antal internationella utställningar och konstnärsresidens i Europa och USA. Med hjälp av bläck, äggtempera och oljefärg skapar hon futuristiska virvlar i organiska former och uppochnedvända landskap. Hennes motiv består av mutationer orsakade av radioaktiv förgiftning – alienerade platser och landskap – en gång välbekanta men nu förvrängda.

Verk

Blender / Murphy the Mutant, vägg- och golvmålning, video, 3:43 min, 10:09 min

Plats

Rovaniemi