LB°22 Medverkande

ARKIV

Weaving Kiosk

Weaving Kiosk, 2017/2022, Rosa Tolnov Clausen, fotograf Johannes Romppanen

Weaving Kiosk drivs av Rosa Tolnov Clausen, som är en textildesigner och doktorand som arbetar i gränslandet mellan hantverk och design.

I svenska Haparanda och finska Tornio har Haparanda stads kulturenhet och Aines konstmuseum ett levande samarbete som går bortom nationsgränser. I ett samarbete med dessa båda verksamheter har Rosa Tolnov Clausen bjudits in som en del av Luleåbiennalen för att under december 2022 på plats i dessa tvillingstäder genomföra sin vävkiosk.

Gäster oavsett färdighetsnivå är välkomna till ”vävkiosken”, där de kan få teknisk vägledning och stöd från Rosa Tolnov Clausen. Vävkiosker, en idé som inspirerats av nordisk kioskkultur, ligger allmänt sett på gatuplanet, så att oinsatta förbipasserande kan göra spontanbesök och prova på att väva. De välkomnar också vävare på avancerad nivå, som istället erbjuds ett tillfälle att väva i en annorlunda lokal och uppleva en miljö där de kan lära sig av och dela med sig till andra vävare. Vävkiosken förbereddes under ett residens där Tolnov Clausen genomförde ett forskningsarbete inom regionens skatt av traditioner och kunnande inom vävnad. Hon besökte många olika platser, väverskor och institutioner i framför allt Tornedalen för att belysa hur vävkulturer, oavsett hur kulturellt och geografiskt specifika de är, väver över och under institutionella och nationella gränser.

Weaving Kiosk kommer att sändas som ett inslag i programmet Läranderummet på Luleåbiennalens hemsida.

Rosa Tolnov Clausen är en textildesigner och doktorand som arbetar i gränslandet mellan hantverk och design. Hon skapar ofta fysiska utrymmen som kretsar kring handvävnad och dess utövande, och använder hantverk som katalysator för fysiska, sociala och kreativa interaktioner.

Haparanda stads kulturenhet främjar ett dynamiskt kulturliv med inklusivitet som ledord i Haparanda stad, och förvaltar stadens offentliga konstverk och kulturarv.

Aine konstmuseum visar och förvaltar en konstsamling som främst omfattar samtidskonst, med särskild betoning på verk från norra Finland. Museet producerar både utställningar med urval ur den permanenta samlingen och tillfälliga utställningar, samt erbjuder workshopar och föreläsningar.