LB°22 Medverkande

ARKIV

Post Workers Theatre

Autohoodening: The Rise of Captain Swing, Post Workers Theatre & Infinite Opera.

Post Workers Theatre består av Dash Macdonald, Demitrios Kargotis och Nicholas Mortimer och är ett konstnärskollektiv som utforskar framtidens politiskt motiverade scenkonst genom att omvärdera historiska kreativa motståndsformer och belysa de ojämlikheter som råder på den samtida arbetsmarknaden.

Post Workers Theatre har bjudits in till det ytterst begränsade, närmast klaustrofobiska, utställningsutrymmet i Havremagasinets källare där en platsspecifik installation konstruerats som bygger på deras arbetarteaterprojekt Autohoodening: The Rise of Captain Swing.

Kollektivet Post Workers Theatre har studerat och förnyat historiska exempel på arbetarteater för att därigenom belysa de ojämlikheter som föreligger på den samtida arbetsmarknaden inom en rad branscher, bland annat matbudstjänster och detaljhandeln. Genom att skriva, spela, skapa kostymer för och producera uppsättningar skapar kollektivet förutsättningar för arbetare att föra samtal om och utmana sina arbetsvillkor, samt föreställa sig andra möjligheter.

Autohoodening: The Rise of Captain Swing, skapat av Post Workers Theatre tillsammans med Infinite Opera, är centrerad kring berättelser från lagerarbetare och intervjuer med fackorganisatörer. Med avstamp i midvintertraditionen ”Hoodening”, en historisk parad där en avbild av en häst bars fram av lantbruksarbetare i East Kent i Storbritannien, presenterar föreställningen ett karnevalsliknande satirspel över deras arbetsvillkor. Denna operatiska folkprotest omskapar Hoodening-traditionen som en form av arbetarteater i en tid präglad av enorma Amazon-lager och plattformskapitalism. Verket har placerats tillsammans med en arkivutställning om Seskaröspelen på Havremagasinet, där material om byggnadens utformning och historia redogör för hur den ursprungligen användes som anläggning för matning av havre till militärens arbetshästar.

Filmen spelades in hos Vivid Projects i Birmingham, England, av Andy Willsher och Iain Armstrong med kostymer skapade av James Frost och Lottie Wood.

Post Workers Theatre består av Dash Macdonald, Demitrios Kargotis och Nicholas Mortimer och är ett konstnärskollektiv som utforskar framtidens politiskt motiverade scenkonst genom att omvärdera historiska kreativa motståndsformer och belysa de ojämlikheter som råder på den samtida arbetsmarknaden.