LB°18 Om

ARKIV

Lulu-journalen

Lulu-journalen är Luleåbiennalens månadsblad.

Lulu är hur Luleå benämndes i skrift första gången 1327, ett namn med samiskt ursprung som kan uttydas ”östligt vatten”. Det har fått ge namnet till Luleåbiennalens journal som släpptes en gång i månaden under perioden augusti 2018 till och med februari 2019.

I sex nummer ges läsarna genom text, bild och film olika ingångar till det samlade temat mörkrets landskap. Alla nummer tar avstamp i ett offentligt verk i Norrbotten. Lulu-journalen görs av biennalens konstnärliga ledare och inbjudna gästredaktörer. Tidningen publicerades på biennalens hemsida och går att ladda ner för utskrift.

Formgivning: Aron Kullander-Östling & Stina Löfgren.

ISSN: 2003–1254

Nr. 1: September 2018

Medverkande: Emily Fahlén och Asrin Haidari, Ulf Oldberg, David Väyrynen, Lars Brännberg, Judith Kiros, Edith Hammar, Ingrid Eriksson, Karl-Erik Larsson och Kerstin Wixe och Ida Linde.

Nr. 2: Oktober 2018

Medverkande: Teg Publishing, Pernilla Berglund, Po Tidholm, David Väyrynen, Sara Parkman, Sven Teglund, Clara Bodén.

Nr. 3: November 2018

Medverkande: Ingela Johansson, Masha Taavoniku, Olivia Plender, Margareta Ståhl, Agneta Andersson, Britta Marakatt Labba och Lena Ylipää.

Nr. 4: December 2018

Medverkande: Ruth Noack, John Barker, Haytham el-Wardany, Isabelle Sully, Anna Dacqué, Sharon Sliwinski, Alaa Abu Asad, Anja Scheffer, Marcelo Rezende och Baha Görkem Yalım. Lulu-journalen nr. 4 är på engelska.

Nr. 5: Januari 2019

Medverkande: Emily Fahlén och Asrin Haidari, Henrik Andersson, Ingela Ihrman, Vishal Kumar Dar, Lap-See Lam, Karl Sjölund, Neda Saeedi, Alexandros Tzannis och Anja Örn.

Nr. 6: Maj 2019

Medverkande: Kristian Vistrup Madsen, Malte Fabian Rauch, Alex Turgeon, Anne Nymås (med introduktion av Kristian Vistrup Madsen), Josefine Klogart, Vishal K Dar (intervju av Kristian Vistrup Madsen).