LB°18 Om

ARKIV

Arbetslag

Arbetslag för Luleåbiennalen 2018: Tidjord.

Konstnärliga ledare

Emily Fahlén, Asrin Haidari & Thomas Hämén

Produktion

Sara Edström, projektledare
Alice Söderqvist, koordinator
Aron Kullander-Östling, grafisk form
Stina Löfgren, grafisk form
Julia Novitch, webbutveckling

Samarbetspartners

Folkets Bio Luleå
Iaspis
Konstnärernas Kollektivverkstad i Luleå
Residence-in-Nature
Resurscentrum för Konst i Norrbotten
Statens konstråd
TEG Publishing
Umeå konsthögskola

Finansiärer

Region Norrbotten
Luleå Kommun
Svenska Postkodstiftelsen
Kulturrådet