LB°13 Konstnärer

ARKIV

Vera Arjoma

Seeker, Vera Arjoma. Luleåbiennalen 2013.

Vera Arjoma (f. 1977, Finland), är konstnär baserad i Finland.

Sökare är ett videoinstallationsporträtt som handlar om mentala gränser. Vid skapandet av det tänkte jag på hur världsbilden kan förändras i människors sinnen och liv. Verket speglar min egen process i arbetet med mina inre gränser. Vad händer när du hamnar vid en gräns till något okänt inuti dig själv? I Sökare har en person blivit en främling för sig själv. Verket representerar ett ögonblick av misstro: det är inte längre klart vad som går att tro på eller vad som är verkligt. Kanske är kollapsen av den inre världen och krisen i den yttre världen sammanflätade med varandra. Där rädslan för det okända uppstår när något så oväntat och nytt att det verkar alltför främmande kommer nära. Sökare är ett meditativt verk, en ansats att producera modern andlig konst. En av utgångspunkterna var att utforska det estetiska begreppet sublim.

Vera Arjoma är född i Tammerfors, Finland där hon bor och verkar. Hon avslutade en kandidatexamen i konst 2010 och arbetar idag med video, fotografi och skulpturala installationer. Arjomas verk har visats vid flera finländska och internationella utställningar och 2012 kurerade hon Performance Satellite, 5th Triennalen i Birkaland, Tampere, Finland.

Seeker, Vera Arjoma. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Seeker, videoinstallationsporträtt, 16 mm film överförd till HD-video, 9:58 min.
Soundscape: Mikko M. Koski.

Plats

Rovaniemi