LB°11 Konstnärer

ARKIV

Sarantis Gagas

The inexistent Time, 2011, Sarantis Gagas. Foto: LAB11

Sarantis Gagas (f. 1966, Grekland) är en konstnär baserad i Grekland.

I Sarantis Gagas verk The Inexistent Time (Den icke existerande tiden) väcker han till liv Epikuros brev till Herodotos i vilket Epikuros diskuterar tiden och människans förhållande till den. Sarantis Gagas lägger nya perspektiv till den gamla grekiska texten genom att han med en märkpenna skriver texten om och om igen tills hela ytan är helt och hållet täckt av Epikuros ord. Samtidigt noterar han med matematisk noggrannhet den tid det tar honom att skriva texten, början och slutet på den tid han själv lägger ner på detta. Konstnärens tid läggs till själva konstverket och det representerar ett annat sätt att se på tiden, ett som för oss är mer välbekant. Människan kämpar med att försöka förstå tiden, men hon kan endast uppleva dess verkan. Tiden har benämnts den fjärde dimensionen, den har varit föremål för många myter och experiment och den har tilldelats några inte alltid helt tillfredsställande beräkningssystem. Epikuros föreslår ett annat förhållningssätt, mer humanistiskt om man så vill. Den handskrivna texten uttrycker ett behov av att förstå tiden, som om ansträngningen i det repetitiva på något sätt skulle kunna locka fram en kunskap eller åtminstone kunna föreviga ögonblicket.