LB°24 Utställningar

Pontusbadet, Luleå

Bothnian Sea Continues (2022) Georg Tiller, Pontusbadet. Fotograf Thomas Hämén.

Med sina stora fönster som blickar ut över Luleälven var Pontusbadet vid sitt uppförande 1957 ett av de mest moderna badhusen i Sverige för sin tid.

Pontusbadet är en sim- och sportanläggning som kan användas året runt tack vare en noggrannt reglerad temperatur. Att reglera temperatur, tillsammans med produktionen av artificiell kyla genom kylrum och is, är en central del av våra liv, vår globala ekonomi och politik. Under de senaste åren har smältande isar blivit en av de mest emblematiska bilderna över klimatförändringar. Is och snö är i allra högsta grad en del av Norrbotten, där klimatförändringar upplevs dagligen i vardagslivet.

Bothnian Sea Continues är en inspelning av ett performanceverk som framfördes av konstnären Georg Tiller under 2004 års Vinterbiennal i Luleå. Originalverket kretsade kring ett stort isblock som inhämtades i närområdet. Det placerades i Pontusbadets simbassäng, och konstnären satte sig på isblocket medan det smälte, med simmande badbesökare runtomkring.

År 2004 bjöds landskapskonstnären Georg Tiller och hans kollega Franz Amann in för att göra ett beställningsverk för Luleås Vinterbiennal. Vinterbiennalen fokuserade på konstverk som berörde is, snö och landskap.

Följande instruktioner ingick i Tillers förslag:
Ett isblock med 1,5 m diameter skärs ut ur Bottniska viken. Det transporteras till en simbassäng. Smältprocessen inleds. Åskådare släpps in för att se på.

De som bevittnade Tillers performance minns att det tog mindre än en timme för isblocket, som hade en diameter på 1,5 m, att smälta inne på Pontusbadet. På grund av de globala temperaturökningarna som skett under de 18 år som gått sedan dess har vårt sätt att tolka och förstå is också förändrats i snabb takt, då isen genomgår en långsam, men ändå våldsam, smältningsprocess runtomkring oss, vilket kommer att medföra oförutsägbara konsekvenser för livsvillkoren på vår planet.