LB°24 Program

Installation av nytt offentligt verk i Kiruna

Foto: Hans-Olof Utsi

Daniel de Paula presenterar sitt nya verk i Kirunas offentliga rum.

Det nya verket combustion / production invigs i samband med Luleåbiennalens avslutningshelg. Verket utgörs av en gatsten gjord i tre olika metaller. En del kommer från järnmalmsgruvan i Kiruna. En annan del kommer från originalklockvisarna som fanns i klocktornet på det tidigare stadshuset Igloo. Och den sista består av återvunnet material från förbränningsugnar i svenska krematorier. De tre metallerna har smälts samman och formgjutits till en gatsten som installeras i Kirunas stadsrum under slutet av Luleåbiennalen 2024.

Datum: 24 maj
Tid:
14.00-14.30
Plats:
Torggatan, Kiruna

Daniel de Paula reflekterar över produktionen av rum som reproduktionen av dominanta abstrakta ideologier såsom kapital, ägande, arbete och värde. Hans praktik är genomsyrad av begrepp som mänsklig och fysisk geografi. Läs mer om Daniel de Paula här.

Verket visas som en del av Luleåbiennalen 2024 och är en del av projektet I Händelsernas Centrum, som skapar konstupplevelser som bidrar med konkreta exempel på hur kultur och konst påverkar våra livsmiljöer, upplevelser av platser och vårt mående i pågående och nära förestående förändringar. I Händelsernas Centrum medfinansieras av Europeiska unionen och genomförs med stöd av Jordbruksverket, Leader Tornedalen, LKAB och Kiruna kommun.

I samarbete med Europeiska unionen, Jordbruksverket, Leader Tornedalen, LKAB, Kiruna kommun

  • VadHändelse
  • När24 Maj