LB°24 Partners

Silvermuseet

Silvermuseets utställningar består av sju fasta utställningar inklusive museets grundare Einar Wallquists Doktorsgård.

Över tre våningar berättas det om livet i en fjällkommun från tiden då inlandsisens försvann till nutid. Kronan på verket är världens största samling av samiskt silver. Silvermuseet är Arjeplogs gemensamma minne. Luleåbiennalen tar plats mitt i den permanenta samlingen med samtida konstverk som genom sina olika uttryck skapar ett möte och ett samtal med de omgivande samlingarna. Här visas verk i form av skulptur och video av tre konstnärer. De kastar ljus över ”Museets” roll, som bärare av mening och historia, som plats för ordnande och hierarkiserande av kunskaper och erfarenheter, som institution inordnad i en kolonial ordning, och som plats för meningsfullt kollektivt utbyte. På Silvermuseet visas verk av konstnärerna Santiago Mostyn, Christian Nyampeta och Erik Thörnqvist.