LB°24 Partners

Sörbyn Sundsnäs hembygdsförening

Sörbyn Sundsnäs hembygdsgård ligger i Sörbyns gamla skola. Här finns objekt som berättar om byns och bygdens historia.

Föremålen vittnar om utbildning och jordbruk från förr och berättar om hur marken brukades innan jordbruket sköttes med hjälp av stora maskiner. Berits halmmuseum inryms i ett av hembygdsgårdens rum där besökare kan ta del av arbeten av slöjdaren Berit Berin.