LB°24 Partners

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam.

Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta samisk slöjd, skapa kunskap kring och utveckla vårt kulturarv. Sameslöjdstiftelsens uppgift är att stödja utveckling genom exempelvis kurser och stipendier som riktar sig till slöjdare och konsthantverkare. Sámi Duodji ska verka för att samisk slöjd blir synliggjord på olika arenor, såväl i kommersiella och som kulturella sammanhang.

  • StadJokkmokk
  • AdressPorjusvägen 4, 962 31
  • LänkMer info