LB°24 Partners

Kiruna stadsbibliotek

På Kiruna Stadsbibliotek äger konstnärssamtal och panelsamtal med konstnärerna Daniel de Paula och Jenny Nordmark rum den 1 mars 2024.