LB°24 Nyheter

Konstnärliga ledare utsedda för Luleåbiennalen 2024

Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida. Foto: Marcel Köppe, 2023.

Konstfrämjandet Norrbotten är glada att kunna tillkännage Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida som konstnärliga ledare för 2024 års upplaga av Luleåbiennalen med arkitektur och konst som övergripande tema.

Mgba och Alves de Almeida har samarbetat sedan 2018 då de deltog i De Appel Curatorial Program i Amsterdam. De delar ett djupt intresse och erfarenhet av att inkludera olika offentliga platser som en förlängning av utställningsrummet. Urvalsjuryn ser hur duon kan ge nya perspektiv på frågor som just nu formar regionen. Dessutom visar deras tidigare projekt på innovativa sätt att närma sig det platsspecifika och transdisciplinära, och sammankopplingar mellan det lokala och det globala.

Aude Christel Mgba (f. 1991, Kamerun) är curator och konsthistoriker baserad i Kamerun och Nederländerna. Mgba engagerar sig i dekoloniala perspektiv genom forskningsprojekt och skapandet av plattformar för överföring, översättning och förkroppsligande av tidigare generationers kunskaper. I hennes curatoriska praktik ingår samarbeten som genom sina sammansättningar och utformningar ifrågasätter förhållningssätt kring att skapa och visa konst vilka traditionellt ofta centreras kring konstutövare och konstinstitutioner. Mgba är intresserad av samarbeten som sträcker sig bortom dessa rum, för att inkludera fler.

Bruno Alves de Almeida (f. 1987, Brasilien/Portugal) är curator och arkitekt baserad i Nederländerna, för närvarande curator för Jan van Eyck Academie, Maastricht, och lärare vid Designhögskolan i Eindhoven. Alves de Almeidas praktik är rotad i transdisciplinärt tänkande som tillsammans med plats- och kontextspecifika förutsättningar, resulterar i projekt som förhåller sig till dagsaktuella frågeställningar och utforskar alternativa former och utrymmen för konstnärliga upplevelser.

Mgba och Alves de Almeida blir de första konstnärliga ledarna i biennalens historia som är baserade utanför Sverige.

Luleåbiennalen 2024 med det övergripande temat arkitektur och konst, äger rum mellan 2 mars–26 maj 2024 och kommer därmed att sträcka sig över den period då den mest dramatiska förändringen i det norrbottniska landskapet sker – från att vara täckt av is och snö blir den till barmark. Förutsättningarna har undersökts i tidigare upplagor av biennalen genom att växla mellan sommar- och vinterutställning perioder, men aldrig under en enda biennal. Skiftet verkar särskilt viktigt för en biennal som handlar om förhållandet mellan arkitektur och samtidskonst, och lyfter fram relaterade aspekter av det sociala livet i både den offentliga sfären och hemmet.

Genom att förena konst, arkitektur, regionalt platsspecifika erfarenheter och tidigare generationers kunskaper ser vi Luleåbiennalen som ett utrymme för att utforska alternativ som växer fram ur ett föränderligt landskap.

Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida, konstnärliga ledare Luleåbiennalen 2024.

Juryn

Juryn som bedömde ansökningarna till utlysningen av Konstnärlig ledare för Luleåbiennalen 2024 bestod av:

Kieran Long, chef ArkDes
Bella Rune, konstnär
Katya García-Antón, chef Nordnorsk Kunstmuseum
Thomas Hämén, konstnär
Maria Ragnestam, verksamhetsledare Konstfrämjandet Norrbotten

Luleåbiennalen 2024 med det övergripande temat arkitektur och konst, äger rum mellan 2 mars–26 maj 2024. Nyheter presenteras löpande på vår hemsida.