LB°24 Medverkande

Kaija Kiuru

Björkskog, Kaija Kiuru. Luleåbiennalen 2013.

Kaija Kiuru (f. 1959, Finland), är konstnär baserad i Finland.

Träd kan vara en symbol för hela naturen, som i verket Björkskog. Verket skildrar människans makt över naturen. Jag arbetar främst med ämnen som uppstår utifrån det föränderliga samspelet mellan människan och miljön. Jag uppmärksammar också institutionella och värderelaterade frågor i de flesta av mina verk. Dels är jag intresserad av likheten mellan människan och naturen och dels av människans dominerande roll över naturen. Jag presenterar dessa likheter eller motsättningar med en mängd olika material. Skog och träd är ofta en källa till material och idéer. Jag har använt trädstammar, grenar, rötter, bark, trädknotor, rörsvampar och barr.

Bildkonstnären Kaija Kiuru bor och arbetar i Aska by i finska Lappland. Hon är främst känd för sina installationer och sin miljömedvetna konst. Kiuru utgår i sitt konstnärliga skapande än idag från den grund som hennes nära förhållande till naturen under både barndomen och ungdomen samt studierna i miljöskydd på 1990-talet lade.

Verk

Björkskog, installation

Plats

Luleå