LB°24 Medverkande

J Tobias Andersson

Look at these hands/A hand that speaks, J Tobias Andersson, 2013.

J Tobias Andersson (f. 1971, Sverige), är konstnär baserad i Sverige.

Tematiskt rör sig mitt arbete mellan experimentella idéer och olika former av narrativa framställningar. Från rent audiovisuella problem till verk som är av mer politisk eller filosofisk karaktär. Rent visuellt är mina verk i allmänhet baserade på gamla filmer vilka huvudsakligen är producerade på 1930-, 40- och 50-talet. Några av dem är klassiker och några av dem lite mer obskyra. Jag animerar och skapar ett helt nytt soundtrack och en ny dialog. Jag klipper och klistrar, lånar och återanvänder, inspireras och skriver om, vänder upp och ner och ut och in. Genom att göra det, ger jag materialet en ny form med ett eget unikt innehåll.

J Tobias Andersson växte upp på Gotland men är nu verksam i Stockholm. I sitt arbete med främst video och animation har Andersson rört sig mellan narrativa och icke narrativa verk. Han har också experimenterat med olika former av musik och ljudinstallationer.

Verk

Se på dessa händer
En hand som talar

Plats

Luleå