LB°24 Medverkande

Grandeza Studio

Grandeza Studio, Pilbara Interregnum: Seven Political Allegories, 2023. 3-kanals videoinstallation. Installationsvy från Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Grandeza Studio är ett kollektiv av arkitekter och konstnärer som grundades 2011 i Madrid.

Grandeza Studio utgörs av Amaia Sánchez-Velasco (f. 1985, Spanien) och Jorge Valiente Oriol (f. 1984, Spanien), baserade i Madrid, Spanien, och Gonzalo Valiente Oriol (f. 1982, Spanien) som bor och verkar i Sydney, Australien. Grandeza Studios arbete undersöker senkapitalistiska rum och narrativ för att identifiera och utmana de mekanismer som döljer och normaliserar strukturella former av våld. Kollektivet kombinerar olika metoder som utgår från forskning, kritisk rumslig praktik, skrivande, performance, design, filmskapande och pedagogik.

Visas på Konsthallen Kulturens Hus, Luleå

Pilbara Interregnum: Seven Political Allegories, 2023
3-kanals videoinstallation, 42 min. Landmodell: MDF, 3D-utskriven tråd och guldfärg. 550 x 160 cm.

Verket Pilbara Interregnum: Seven Political Allegories belyser sju olösta territoriella konflikter i Pilbara, en enorm, karg och glesbefolkad region i de norra delarna av delstaten Western Australia i Australien. Känt som “nationens kraftpaket”, med anledning av områdets rika mineralfyndigheter, har Pilbara varit platsen för omfattande resursutvinning och drastiska omvandlingar sedan det första koloniala intrånget för 160 år sedan. Regionen är ett tillfälligt slagfält av gränsdragningar, explosioner och exploatering. Området tampas också med märkbart underutvecklad infrastruktur och omfattande social segregation som följd av rasism. Den sedan länge etablerade gruvdriften för järnmalm, gas och bensin möter idag konkurrens från ytterligare intressenter som gör intrång i området på jakt efter nyligen “upptäckta” tillgångar av litium och andra sällsynta jordartsmetaller. Överflödet av dessa eftertraktade metaller, den extrema exponeringen för sol och vind, och en fördelaktig placering intill Indiska oceanen, placerar Pilbara i centrum för övergången mellan energislag som sker världen över.

I verket Pilbara Interregnum framhålls Pilbara som ett centralt område där vår tids mest radikala (geo)politiska och kunskapsteoretiska strider redan rasar. Pilbara iscensätts på nytt genom att det flyttas från ett slagfält för utvinning av resurser till ett område präglat av nya politiska ställningstaganden. Genom verket utmanas extraktivistiska, koloniala och kapitalistiska krafter som inte bara påverkar Pilbara utan också bidrar till att andra landområden globalt, som Norrbotten, offras. Trots det geografiska avståndet delar Pilbara och Norrbotten likheter i form av pågående utvinningsprocessen och olika former av uppror tillsammans med tankar om hur utmaningarna som följer går att övervinna.

Grandeza Studios arbete har publicerats och ställts ut i Tyskland, USA, Chile, Spanien, Italien, Nederländerna, Portugal och Australien. 2019 ansvarade kollektivet för den Australiensiska paviljongen på den 12e upplagan av Triennale di Milano och mottog pris för bästa internationella inslag. Pilbara Interegnum: Seven Political Allegories köptes 2021 in till National Gallery of Victoria i Victoria, Australien, och ställdes 2023 ut på den 18e upplagan av Venice Architecture Biennial där deras film Strate Incognita samproducerades med Locument och visades i den Spanska paviljongen under samma biennal.

Medverkande

  • Grandeza Studio

  • Amaia Sánchez Velasco, Jorge Valiente Oriol, Gonzalo Valiente Oriol.

Författarsamarbeten

Caitlin Condon, Laura Domínguez Valdivieso, James Feng, Jordi Guijarro Contreras, Miguel Rodríguez-Casellas.

Tekniska medarbetare

Melena Androide (skådespeleri), Juan Carlos Castro-Domínguez och Fab Lab vid Universidad de Alicante (tillverkning av modell), Juan Carlos Cembreros Llopis (filmfotofilmkonst på scen i Alicante), Bana Hankin (röst), Diego Lipnizky (ljuddesign), Esteban Lloret-Linares (stöd filmredigering), Aintzane Méndez Zalbide (kostymdesign och skådespeleri), Brooke Jackson (röst), Emma Johnson (manusgranskarecopy redigerare), Andrea Lam (röst), Gigi Li (röst och språkgranskning), Sammy Nazam (röst), Vina Aurellia Purwantoro (röst), Bruno Salas (filmfotokonst på scen i Chile), Laura Touman (röst), Brooke Zhang (röst och språkgranskning), Xiao Hong Zhen (röst).

Gruppmedlemmar

Raquel Vázquez Romero och studenter från “Residencias Remotas” vid Andrés Bello University (UNAB) i Chile: Bastián Durán Silva, Martin Herrera Aqueveque, Claudio González Salamanca, Mitzi Muñoz Urra, Almendra Fernanda Parra Castillo, Andre Ramdohr, Pablo José Reyes Pérez, Natalia Rojas Collao, María José Vergara Sepulveda.

Med stöd från

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana genom programmet “Cultura Resident” vid Centro Cultural Las Cigarreras i Alicante, Spanien; Acción Cultural Española (AC/E), Spanien; School of Architecture på Campus Creativo vid Andrés Bello University (UNAB) genom programmet “Residencias Remotas”, Santiago de Chile - Viña del Mar, Chile; Fab Lab Alicante, Universidad de Alicante, Spanien; University of Technology Sydney, Australien; University of Sydney, Australien; BFI National Archive, Storbritannien; samt Havremagasinet länskonsthall i Boden.