LB°24 Medverkande

Erik Thörnqvist

Erik Thörnqvist, Luleåbiennalen 2020.

Erik Thörnqvist (f. 1994, Umeå) är konstnär verksam i Stockholm och Luleå.

Norrbottens museum
Big science, small country, 2020
8mm film, stereoljud
Stål, betong, granit, kvarts, skiffer, morän, polyester, pigment, uppstoppad fjälluggla

Erik Thörnqvist arbetar med olika fiktiva, historiska, kollektiva och personliga referenser för att utforska affektiva tillstånd och arbete. Hans arbeten inlemmar tid såväl som rum – ett fiktivt och erfarenhetsbaserat universum som stegvis framträder för oss. Hans installationer utforskar begrepp som autenticitet och objektivitet, genom ett på samma gång encyklopediskt och kvasi-vetenskapligt tillvägagångssätt. För Luleåbiennalen 2020 har Thörnqvist producerat nya verk, Cartesian Crawler som visas på Luleå konsthall samt Big science, small country på Norbottens museum. Befintliga verk visas på Silvermuseet i Arjeplog.

I installationen Big science, small country återvänder Thörnqvist till den evakueringsväg hans farfar var med och byggde på 1960-talet, i samband med konstruerandet av Esrange rymdstation. Norr om Övre Soppero, med sin avfart från väg E45, slingrar sig denna grusväg än längre norrut ut mot ”Krasch-zon B”, det område där möjligt rymdskrot skulle kunna falla ned i de lokala Samebyarnas vintervistelse. Genom sin farfars blick skildrar Thörnqvist ett infrastrukturprojekt som står med ena benet i Kalla krigets kapprustningspolitik och det andra i en både jordisk och atmosfärisk expansionism, som ställer frågor om vilka existentiella konsekvenser som följer i de teknologiska framstegens spår.

Ljud: Robin Rådenman
8mm film: Karl-Erik Thörnqvist

Verket är producerat i samarbete med resurscentrum för konst och Swedish Lapland AiR.

Luleå konsthall
Cartesian Crawler, 2020
Rostfritt stål, galvaniserat stål, naturgips, polyester

”Den kartesiska kryparen” är en fabulös varelse, en vålnad som härrör från och alstrats i Krasch-zon B. Den kan röra fritt sig över den horisontella x och den vertikala y-axeln, den har en agens och existerar mittemellan. Skulpturen refererar till de skyddsrum som finns längs med vägen i Krach-zon B (vilken avhandlas på Norrbottens museum) då skulptur och skyddsrum har samma mått. Cartesian Crawlers närvaro rymmer komplexa och politiska frågor som rör plats, kulturarv, kolonialism och acceleration. Vår tids galloperande tillväxt, där vi pendlar mellan utopi och dystopi, liknar klassiska, religiösa föreställningar om apokalypsen där vi obönhörligt rör oss mot katastrof och utplåning. Kryparens krumbuktande leder oss måhända mot en annan typ av värld.

Silvermuseet
What is the sun called?, 2020
Print på MDF

Have you seen the sun?, 2020
Print på MDF

Eskulapsnok, 2019
Polyester, jesemonite, gips, betong, stål, akryl, lack

Frobens hand, 2019
Gips, pigment

Sol, 2019
Majsstärkelse, akryl

Sampo, 2019
Stål, jesmonite, gips, akryl, bronspulver, laseretsad björkfanér

Vad får oss att vilja skåda bortom stratosfären, gräva oss djupare ned i jordskorpan, programmera tekniker som tar oss bortom vår förståelse eller till och med låter oss förneka verkligheten? Installationen Sampo tar avstamp i det metallurgiska översiktsverket De re metallica av Georgius Agricolae, publicerad år 1556. Boken är ett av de tidigaste redogöranden för gruvexploaterings olika stadier och bestod som den mest auktoritativa texten på ämnet i närmare 180 år efter dess utgivning. En avbildning av ett skillingmynt i formen av ett kugghjul från 1700-talet, utgrävt i Luleå, såväl som den Eskulapstav som förekommer på De re metallicas försättsblad ingår också i Thörnqvists skulptur som en slags symbolik över naturens, teknologins, mystikens och vetenskapens intima förbindelser.

Erik Thörnqvist (f. 1994, Umeå) är konstnär verksam i Stockholm och Luleå.

Verk

Cartesian Crawler, 2020
Rostfritt stål, galvaniserat stål, naturgips, minkpäls, polyester

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2

Verk

Big science, small country, 2020
8mm film, stereoljud
Stål, betong, granit, kvarts, skiffer, morän, polyester, pigment, uppstoppad fjälluggla

Ljud: Robin Rådenman
8mm film: Karl-Erik Thörnqvist

Plats

Norrbottens museum, Luleå
21.11–14.2

Verk

What is the sun called?, 2020
Print på MDF

Have you seen the sun?, 2020
Print på MDF

Eskulapsnok, 2019
Polyester, jesemonite, gips, betong, stål, akryl, lack

Frobens hand, 2019
Gips, pigment

Sol, 2019
Majsstärkelse, akryl

Sampo, 2019
Stål, jesmonite, gips, akryl, bronspulver, laseretsad björkfanér

Plats

Silvermuseet
21.11–14.2