LB°24 Medverkande

Ann Böttcher

Kamp och uthållighet, Stor personlighet, Mod och trofast karaktär (Amerika I–III), Ann Böttcher. Luleåbiennalen 2013.

Ann Böttcher (f. 1973, Sverige), är konstnär baserad i Sverige.

Det här verket och dess namn är inspirerat av ett kapitel om träd, buskar och trädgårdsskötsel i en bok från 1940-talet. Språket och sättet att beskriva naturen på är typiska för tiden, romantiserande och på gränsen till nationalistiskt. Naturteckningar från samma tidsperiod är inte sällan både storslagna och romantiserande, även de tangerande nationalism. I sitt arbete undersöker Böttcher på olika vis relationen mellan natur och nationalism, och hur bilder med naturmotiv används som symbol i skapandet av nationell identitet.

Ann Böttcher är uppvuxen i Bruzaholm, Sverige men verksam i Malmö. Genom olika uttryckssätt utforskar hon relationen mellan natur, nationalism och tradition. Bakom hennes metodiska arbetssätt och subtila utförande finns en stark samhällelig och historisk förankring.

Kamp och uthållighet, Stor personlighet, Mod och trofast karaktär (Amerika I–III), Ann Böttcher. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Kamp och uthållighet, Stor personlighet, Mod och trofast karaktär (Amerika I–III), installation. Presentationen inkluderar The Home Book of Trees and Shrubs, av J.J. Lewison (1940). Courtesy Marie Douglas.

Plats

Luleå