LB°24 Medverkande

Alain James Martin

Framtiden tillhör massorna, Alain James Martin. Luleåbiennalen 2013.

Alain James Martin (f. 1958, Kanada), är konstnär baserad i Kanada.

Som bildkonstnär arbetar jag med koncept- och projektbaserade verk. Det fotografi som använts som förlaga, Crowd at Coney Island av den ungersk-amerikanske fotografen Weegee, är en välkänd och flitigt reproducerad bild. Jag utgår faktiskt från två fotografier som togs med kort tidsfördröjning. De skildrar en folkmassa på stranden på Coney Island i New York sommaren 1940. Idén till verket väcktes av en fras av författaren Don DeLillo i romanen Mao II (1991): The Future Belongs to the Crowd (Framtiden tillhör massan). Jag har burit med mig den slagkraftiga formuleringen sedan jag först läste den, och inför det här projektet väcktes frågan ”vilken folkmassa?”. Varje folkmassa har en personlighet som kan återges likt ansiktsuttrycket på en enskild person, men folkmassan kan också vara en uttryckslös massa. När man tecknar måste man studera detaljerna. Till exempel, vad som är slående när man granskar denna folkmassa, fotograferad för 70 år sedan, är den nära nog totala avsaknaden av konsumtionsprodukter. Så om framtiden verkligen tillhör folkmassorna, vad kan vi lära oss av folkmassan vars framtid vi känner till?

Alain James Martin kommer från Verdun, Quebec i Canada. Han är mest känd för sitt alternativa projekt Galerie Pink och har också varit aktiv medlem i det konstnärsdrivna centret Articule. Regard à Gauche/ Looking Left, som Martin arrangerade 2003 i samarbete med Vincent Tinguely, är en av de utställningar som fått mest uppmärksamhet.

Verk

Framtiden tillhör massorna, tre delar. Detaljerna är baserade på Crowd at Coney Island, July 22, 1940 av Weegee (Usher Fellig), International Center of Photography

Plats

Severomorsk