LB°24 News

Press voices on Luleåbiennalen 2024

Since its inauguration in early March 2024, Luleåbiennalen have recieved rave reviews from the press.

"...årets biennal har en stark integritet, och väjer inte heller för en politisk tydlighet. Greppet att utgå från det som sker i dagens Norrbotten och koppla ihop det med andra platser är en av utställningens mest bärande delar. Det är bra gjort."

Milou Allerholm, Dagens Nyheter.

“…Biennalen ger också stor plats åt arkitektur, det handlar inte bara om vad som ska byggas och hur, utan också om sådant som inte längre har en plats. Trots att enskilda verk kan vara svåra att förstå på egen hand skapar de tillsammans en tydlig helhet och ger möjlighet till diskussion om Norrbottens omställning."

Anna Andersson, Aftonbladet.

“…Det är dock otvetydigt så att denna biennal, med färre personer och med betydligt mindre ekonomi än andra nationella likartade initiativ, återigen har utfört ett storverk tillsammans med de medverkande institutionerna."

Eva Asp, Konsten.net.

“Träbyggen och trängsel – fullt på biennalens öppning /…/ Det blev gott om folk i Konsthallen när invigningsdag nummer två av Luleåbiennalen 2024 hölls i helgen. Några kom dit med buss från Umeå. "Arkitektskolan där vi går abonnerade en, så vi passade på att åka upp", berättar Clara Diab.”

Viktoria Berglund, NSD, Norrländska Socialdemokraten.

"Syftet med Verdde är bland annat att synliggöra och öka kunskapen om den samiska närvaron i Norrbotten."

SVT Nyheter

"Titeln På tröskeln till 1:1 syftar på att vara på tröskeln till det som är tänkt att bli, som ännu inte blivit verklighet och som vi ännu inte kan överblicka konsekvenserna av, enligt curatorerna Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida. De tar avstamp i den stora klimatomställningen i industrin som sker i norra Sverige och hittar många gemensamma nämnare i världen. Det finns en tydlig röd tråd i det mesta som visas och temat håller ihop bra och känns angeläget."

Susanne Holmberg, Volym

Read the reviews (in Swedish) and articles from Dagens Nyheter, Aftonbladet, Konsten.net, Norrländska Socialdemokraten, SVT Nyheter, Kunstkritikk and Volym.

Luleåbiennalen has also been mentioned in the Finnish paper Arkitektur Nyheterna. Please find the text (in Finnish) here.