LB°24 Partners

Storforsen

Storforsen är en fors med vattenfall belägen i Piteälven utmed länsväg 374 vid samhället Bredsel i Älvsbyns kommun.

Med dess genomsnittliga vatten öde på 250 m3/sek och fallhöjden 60 m, utgör den en av de största forsarna i Europa där sammanlagda längden på hela forsen, från start till slut, är 5 km. Forsområdet med sin strandskog har inrättats som ett naturreservat. Invid Storforsen visar Luleåbiennalen i samarbete med Statens konstråd det platsspecifka verket Lichen av konstnären Ingrid Elsa Maria Ogenstedt.