LB°24 Partners

Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš

Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš etablerades 1986 och är det idag ledande internationella centret för samisk samtidskonst.

Stiftelsens mål är att vara en betydelsefull visningsarena med huvudfokus på internationell samisk samtidskonst med lokal förankring i Sápmi. Sámi Dáiddaguovddáš vill verka som kulturbärare och förmedlare både inom och utanför den samiska kontexten för att främja mötet mellan smatidskonsten och publiken, samt fungera som en mötesplats för konstnärer och konstintresserade.